Jak dodać nową skrzynkę e-mail?

Każdy z planów dostępnych w naszej ofercie pozwala na utworzenie nieograniczonej ilości skrzynek poczty elektronicznej e-mail. Nazwa skrzynki powinna zawierać się w obsługiwanej (skonfigurowanej) na koncie domenie np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dla każdej skrzynki można określić limit przydzielonej powierzchni dyskowej. Wszystkie skrzynki korzystają z dostępnej pojemności zakupionego planu hostingowego. W przypadku posiadania kilku kont pocztowych czy odbierania i przechowywania w skrzynkach dużej ilości pokaźnych załączników zalecamy przejście na plany wyższe z linii ekspert. W przypadku problemów z utworzeniem skrzynki zachęcamy do kontaktu z BOK.

logowanie do panelu

Zaloguj się do Panelu Zarządzania Kontem Hostingowym (DirectAdmin):


Panel dostępny jest pod portem 2222 wystarczy więc wybrać adres swojej strony z końcówką :2222 np. www.nazwatwojejdomeny.pl:2222
W panelu wystarczy wprowadzić otrzymany login oraz hasło a następnie zatwierdzić "Zaloguj". Wyświetlony zostanie ekran zarządzania. Jeżeli posiadamy kilka domen skonfigurowanych na jednym koncie pierwszym krokiem będzie wybór z listy domen tej, dla której usługami chcemy zarządzać.

Po zalogowaniu do panelu wybierz przycisk „Konta pocztowe”, który znajduje się w środkowej sekcji zarządzania kontami e-mail.
Jeżeli masz problem z odszukaniem tej pozycji przyjrzyj się grafice z prawej strony, pozycję oznaczyliśmy czerwonym kolorem.

Tworzenie nowego konta W sekcji poczty możemy zarządzać już istniejącymi kontami pocztowymi, możemy łatwo zmienić hasło czy też przydzieloną powierzchnię dyskową. Można przeglądać statystyki wykorzystania poczty, zawieszać i kasować skrzynki jak i automatycznie czyścić wybrane funkcjonalne foldery skrzynek jak np. folder SPAMBOX. W podsumowaniu można także podejrzeć aktualnie zajmowaną powierzchnię dyskową.
By przejść do tworzenia nowej skrzynki należy wybierz pozycję "Utwórz konto pocztowe".

Utwórz konto pocztowe

logowanie do panelu Konfigurator tworzenia nowych kont jest bardzo przejrzysty. Należy wprowadzić nazwę użytkownika czyli skrzynki jaką chcemy utworzyć i przez jaką będziemy wysyłać wiadomości e-mail. Co ważne podajemy tylko prefiks gdyż reszta naszej nazwy domeny jest już systemowo wprowadzona. Kolejno wpisać i powtórzyć hasło można także wygenerować losowe hasło (hasło zostanie wyświetlone po zatwierdzeniu przyciskiem utwórz). Określić rozmiar skrzynki w MB, pozostawienie 0 oznacza brak ograniczeń. Zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem "Utwórz" co spowoduje skonfigurowanie przez system skrzynki i wyświetlenie podsumowania z ważnymi danymi konfiguracyjnymi o ile dane zostaną wprowadzone poprawnie.


Po utworzeniu nowego konta można łatwo korzystać z niego przez aplikację webmail dostępną w subadresie Państwa domeny np. www.poczta.nazwaxyzdomeny.pl lub www.nazwaxyzdomeny.pl/poczta lub z menu naszej strony wybrać: Zaloguj się! -> Twoja Poczta

Skrzynki korzystają z powierzchni planu hostingowego. Wprowadzenie w konfiguracji braku ograniczeń MB, oznacza że skrzynka będzie mogła wykorzystać maksymalną dostępną(nie zajętą jeszcze) powierzchnię zakupionego planu. Współdzieli przestrzeń z pozostałymi elementami jak pliki strony www.

Siła Hasła - ze względów bezpieczeństwa hasło do skrzynki musi zawierać przynajmniej 6 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfrę. W przypadku nie wprowadzenia takich znaków, konto pocztowe nie zostanie utworzone a system zwróci odpowiedni komunikat błędu.