Jak zmienić hasło dostępu do poczty?

W przypadku napotkania problemów z zmianą hasła do skrzynki zachęcamy do przesyłania zgłoszeń technicznych z poziomu panelu klienta.

logowanie do panelu

Zaloguj się do Panelu Zarządzania Kontem Hostingowym (DirectAdmin):


Panel dostępny jest pod portem 2222 wystarczy więc wybrać adres swojej strony z końcówką :2222 np. www.nazwatwojejdomeny.pl:2222
W panelu wystarczy wprowadzić otrzymany login oraz hasło a następnie zatwierdzić "Zaloguj". Wyświetlony zostanie ekran zarządzania. Jeżeli posiadamy kilka domen skonfigurowanych na jednym koncie pierwszym krokiem będzie wybór z listy domen tej, dla której usługami chcemy zarządzać.

Po zalogowaniu do panelu wybierz przycisk „Konta pocztowe”, który znajduje się w środkowej sekcji zarządzania kontami e-mail.
Jeżeli masz problem z odszukaniem tej pozycji przyjrzyj się grafice z prawej strony, pozycję oznaczyliśmy czerwonym kolorem.

zmiana hasla do konta W sekcji poczty możemy zarządzać już istniejącymi kontami pocztowymi, możemy łatwo zmienić hasło czy też przydzieloną powierzchnię dyskową. Można przeglądać statystyki wykorzystania poczty, zawieszać i kasować skrzynki jak i automatycznie czyścić wybrane funkcjonalne foldery skrzynek jak np. folder SPAMBOX. W podsumowaniu można także podejrzeć aktualnie zajmowaną powierzchnię dyskową.
By zmienić hasło dla danej skrzynki w kolumnie Hasło/Quota należy wybrać pozycję "zmień".

Ustaw nowe hasło do konta:

ustaw nowe haslo Konfigurator jest bardzo przejrzysty, a nazwa skrzynki jest już domyślnie wprowadzona, wystarczy więc wprowadzić nowe hasło oraz powtórzyć wprowadzone hasło w kolejnym polu po wprowadzeniu poprawnie nowego hasła w obu polach możemy także zmodyfikować aktualny rozmiar skrzynki. Następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem "Modyfikuj" umieszczonym w prawym dolnym rogu edytora. Panel wykona polecenie po czym zwróci odpowiedni komunikat z podsumowaniem ustawień konta lub zwróci komunikat błędu.

Siła Hasła - ze względów bezpieczeństwa hasło do skrzynki musi zawierać przynajmniej 6 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfrę. W przypadku nie wprowadzenia takich znaków, konto pocztowe nie zostanie utworzone a system zwróci odpowiedni komunikat błędu.